1. Sweat Blood Tears - Kv Bangerz - ft - Egbon Cass - Golden Life Music KV Bangerz 2:55
  2. Always On the Road - Kv Bangerz - Golden Life Music 2:17
  3. Out of Time - Kv Bangerz - ft - Luna Di Savage - Golden Life Music Kv Bangerz 2:57
  4. Savage Life - Kv Bangerz - ft - Lil Wick- Golden Life Music Kv Bangerz 2:15